Tuor học sinh

Tuor học sinh

CỐ ĐÔ HOA LƯ - CHÙA BÁI ĐÍNH
270.000
KHU SINH THÁI AO VUA 1 NGÀY
295.000

KHU SINH THÁI AO VUA 1 NGÀY

Thời gian: Hàng tháng

ĐÁ CHÔNG K9 -  ĐẢO NGỌC XANH
330.000
HÀ NỘI – ĐỒ SƠN – HÀ NỘI
990.000

HÀ NỘI – ĐỒ SƠN – HÀ NỘI

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

HÀ NỘI - ĐỀN HÙNG - HÀ NỘI
410.000
HÀ NỘI - HÒA BÌNH -HÀ NỘI
290.000

HÀ NỘI - HÒA BÌNH -HÀ NỘI

Thời gian: 1 NGÀY

HÀ NỘI _ HỒ NÚI CỐC
310.000

HÀ NỘI _ HỒ NÚI CỐC

Thời gian: 1 ngày

KHU TRẢI NGHIỆM  VẠN AN
275.000

KHU TRẢI NGHIỆM VẠN AN

Thời gian: 1 ngày

HÀ NỘI- CÁNH BUỒM XANH - HÀ NỘI
270.000
HÀ NỘI- BÁI ĐÍNH- HÀ NỘI
300.000

HÀ NỘI- BÁI ĐÍNH- HÀ NỘI

Thời gian: 1 ngày